Een akkoordenschema is een opeenvolging van akkoord-symbolen. Om die symbolen te kunnen spelen op piano of gitaar moet je weten uit welke noten de desbetreffende akkoorden bestaan.Een voorbeeld van een symbool is Am7. Dit akkoord is opgebouwd uit: A - C - E - G. Bij Am laten we de 7 weg: A - C - E.

Uitgebreide informatie kun je vinden onder:

Cursus Akkoordenleer