intervallen

naar desktop versie    terug     verder

C - Des kleine secunde k 2
C - D grote secunde g 2
C - Es kleine terts k 3
C - E grote terts g 3
C - F reine kwart 4
C - Fis overmatige kwart + 4
C - Ges verminderde kwint - 5
C - G reine kwint 5
C - Gis overmatige kwint + 5
C - As kleine sext k 6
C - A grote sext g 6
C - Beses (A) verminderd septiem - 7
C - Bes klein septiem k 7
C - B groot septiem g 7
C - C oktaaf 8
C - Des 1 kleine none k 9
C - D 1 grote none g 9


Wanneer we een stamtoon (witte toets) met een kleine secunde verlagen komt er "es" achter, bijvoorbeeld: verlaagd D wordt Des. Verhogen we een stamtoon met een kleine secunde, dan komt er "is" achter, bijvoorbeeld: C wordt Cis. Bij Des en Cis gaat het om dezelfde toets (toon). We schrijven ook wel Db (D mol) en C# (C kruis).